Teatr przy Stole rozpoczyna sezon

W poniedziałek, 9 września 2013 r., o godz. 18.30 zapraszamy do Dworku Sierakowskich na pierwszy Teatr przy stole po przerwie wakacyjnej. Przy stole „Emigrantów” Sławomira Mrożka czytać będą: Mirosław Krawczyk i Krzysztof Gordon.

Tytułowymi emigrantami i zarazem jedynymi osobami dramatu są AA i XX. Zamieszkują wspólnie suterenę w bliżej nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Wyalienowany intelektualista AA wybrał emigrację z powodów politycznych, z kolei XX, robotnik, wyjechał wyłącznie dla zarobku. Skazani na własne towarzystwo, żyją wśród ciągłych utarczek i konfliktów, pogłębiających obustronne antagonizmy. Sfrustrowany AA z wyższością odnosi się do przedstawiciela niższej klasy, jego zdaniem obdarzonego niewolniczą mentalnością. XX zajęty gromadzeniem pieniędzy, stara się jak najbardziej wykorzystać AA materialnie. W finale bariery zostają przełamane.
Utwór Emigranci jest uważany za jeden z najważniejszych polskich dramatów powstałych po wojnie. Dotyka istotnego problemu w powojennej Polsce – rozdźwięku między inteligencją i robotnikami.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Emigranci

Do „Teatru przy Stole” zapraszamy już 13 lat. Raz w miesiącu (w każdy drugi poniedziałek danego miesiąca) przedstawiamy kolejną sztukę. Jest to premiera.

Koordynatorem projektu i zarazem opiekunem artystycznym jest Małgorzata Jarmułowicz – teatrolog Uniwersytetu Gdańskiego, która czuwa nad doborem repertuaru oraz przygotowuje i prowadzi prelekcje poprzedzające spektakle.

Opiekę reżyserską sprawuje znany i ceniony aktor Teatru Wybrzeże – Krzysztof Gordon.

W przedstawieniach-czytaniach biorą udział znani aktorzy Teatru Wybrzeże.Gościliśmy m.in.: Joannę Bogacką, Krzysztofa Gordona, Jarosława Tyrańskiego, Annę Kociarz, Martę Jankowską, Arkadiusza Brykalskiego, Ryszarda Ronczewskiego, Mirosława Krawczyka, Michała Kowalskiego, Justynę Bartoszewicz, a także wielu innych aktorów.

Czytane są zarówno starannie dobrane pozycje dramaturgii współczesnej, jak i wybrane pozycje z klasyki. Ta zapomniana i – zdawałoby się – przebrzmiała formuła spotkań teatralnych znalazła liczne, stale powiększające się grono entuzjastów.

Teatr przy stole zapewnia wysoki poziom wykonawczy spektakli, jak i starannie dobrany repertuar. Stąd nieustająco wysoka frekwencja na widowni. Do tej pory udało nam się wystawić ponad 120 spektakli.

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

Dodaj komentarz